Państwo Bolesława Chrobrego

ZAGADNIENIA
– panowanie Bolesława Chrobrego
– misja św. Wojciecha
– zjazd gnieźnieński
– gród w Gnieźnie
– podboje Bolesława Chrobrego
– koronacja królewska
NACOBEZU
2
– zna wydarzenia związane z datami: 997 r., 1000 r., 1002–1018 r.,1025r.
– określa, kim byli i czym zasłynęli: Bolesław Chrobry, biskup Wojciech, Otton III, Gall Anonim
– posługuje się terminami: relikwie, metropolia, kanonizacja, włócznia św. Maurycego, gród
– opisuje przebieg misji św. Wojciecha
– wymienia przyczyny i skutki zjazdu gnieźnieńskiego
– wskazuje na mapie terytoria podbite przez Bolesława Chrobrego
3
– określa, kim byli i czym zasłynęli: Oda, Radzim Gaudenty, Thietmar, Henryk II, Świętopełk
– poprawnie posługuje się terminami: kasztelan, czynszownik, Grody Czerwieńskie
– omawia postanowienia pokoju w Budziszynie
– opisuje wygląd Gniezna w czasach Bolesława Chrobrego
4
– przedstawia okoliczności przejęcia władzy przez Bolesława Chrobrego
– omawia dokonania Bolesława Chrobrego
– charakteryzuje organizację państwa polskiego za panowania Bolesława
– porównuje relacje źródłowe na temat zjazdu władców w 1000 r.
– wyjaśnia znaczenie koronacji Bolesława Chrobrego
5
– opisuje żywot św. Wojciecha na podstawie płaskorzeźb na drzwiach katedry gnieźnieńskiej
– wyjaśnia znaczenie zjazdu gnieźnieńskiego dla rozwoju organizacji kościelnej i państwowej
6
– ocenia skutki polityki wewnętrznej i zagranicznej Bolesława dla państwa polskiego
Ponadto:
– samodzielnie formułuje opinie i wnioski
– rozwiązuje problemy w twórczy sposób
– wykazuje dużą aktywność w czasie zajęć