Państwo Franków

ZAGADNIENIA
– Europa zachodnia po upadku cesarstwa zachodniorzymskiego
– Merowingowie i Karolingowie
– Karol Wielki i odnowienie cesarstwa na zachodzie
– kultura, nauka i sztuka w państwie Franków
NACOBEZU

• wydarzenie związane z datą 800 r.
• określ, kim byli i czym zasłynęli:
→ Pepin Krótki
→ Karol Wielki
• wyjaśnij terminy:
→ majordom
→ marchia
→ margrabia
→ hrabia
→ hrabstwo
→ renesans karoliński
• zlokalizuj na mapie pierwotne siedziby Franków
• opisz życie codzienne i zajęcia Franków
• określ zasięg terytorialny państwa Franków
• wskaż na mapie terytoria podbite przez Karola Wielkiego
• wydarzenia związane z datami:
→ 496 r.
→ 732 r.
→ 814 r.
• określ, kim byli i czym zasłynęli:
→ Chlodwig
→ Karol Młot
→ Einhard
• wyjaśnij terminy:
→ arianizm,
→ siedem sztuk wyzwolonych,
→ minuskuła,
→ retoryka,
→ dialektyka,
→ kaligrafia,
→ manuskrypt,
→ miniatura
• wyjaśnij znaczenie przyjęcia chrztu przez Chlodwiga
• przedstaw rozwój kultury i nauki za panowania Karola Wielkiego
• przedstaw sytuację polityczną w Europie zachodniej po upadku cesarstwa zachodniorzymskiego
• omów organizację państwa Franków
• opisz sposób przejęcia władzy w państwie Franków przez dynastię Karolingów
• zaprezentuj dokonania Karola Wielkiego
• określ znaczenie koronacji cesarskiej Karola
• wyjaśnij znaczenie zwycięstwa Franków w bitwie pod Poitiers
• uzasadnij słuszność określenia renesans karoliński dla zmian w kulturze i nauce, które nastąpiły w VIII i IX w.
• oceń wpływ Karola Wielkiego na proces kształtowania się średniowiecznej Europy
• omów związek między rozwojem kultury i nauki a utrzymaniem silnego państwa

NOTATKA

Kliknij i pobierz notatkę z lekcji Państwo Franków – WORD

LINKI
EINHARDI VITA KAROLI MAGNI – Einhard „Żywot Karola Wielkiego” – po łacinie
Pieśń o Rolandzie