Państwo Kazimierza Wielkiego

ZAGADNIENIA
– odbudowa Królestwa Polskiego za czasów Kazimierza Wielkiego
– reformy gospodarcze (prawna, skarbowa, monetarna) za Kazimierza Wielkiego
– założenie Akademii Krakowskiej
– dyplomatyczne rozwiązanie konfliktów z Krzyżakami i Czechami
– ekspansja terytorialna Polski na tereny Rusi Halickiej
WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY

• posługuje się terminami: przywilej składu, prawo przymusu drogowego, poradlne
• wie, kim był i czym zasłynął Kazimierz Wielki
• wskazuje na mapie państwo Kazimierza Wielkiego
• podaje wydarzenia związane z datami: 1335 r., 1343 r., 1364 r., 1370 r.
• charakteryzuje politykę zagraniczną Kazimierza Wielkiego
• określa przyczyny i skutki ekspansji na tereny Rusi Halickiej
• wymienia reformy gospodarcze wprowadzone przez Kazimierza Wielkiego
• omawia wkład Kazimierza Wielkiego w umocnienie państwa polskiego pod względem politycznym i gospodarczym
• podaje lata i omawia związane z nimi wydarzenia: 1366 r. i 1348 r.
• opisuje działania dyplomatyczne Kazimierza Wielkiego mające na celu zakończenie sporów z Czechami i Krzyżakami
• omawia reformy wprowadzone przez Kazimierza Wielkiego i ich znaczenie dla unifikacji i rozwoju gospodarczego ziem polskich
• przedstawia rozwój terytorialny państwa Kazimierza Wielkiego
• wskazuje cele polityki Kazimierza Wielkiego związane z umacnianiem pozycji Polski
• charakteryzuje znaczenie podboju Rusi Halickiej dla rozwoju gospodarczego Polski
• prezentuje politykę Kazimierza Wielkiego wobec Żydów
• podaje przykłady miejscowości, w których wybudowano Orle Gniazda

NOTATKA

Kliknij i pobierz notatkę z lekcji – WORD

LINKI
Przydatne prezentacje prezi:
Prezentacja 1
Prezentacja 2
Prezentacja 3 – szczegółowa