Paweł Włodkowic

PAWEŁ WŁODKOWIC – XIV-XV w. n.e., kapłan katolicki, uczony, prawnik, pisarz. Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, obrońca interesów Polski w sporach z Krzyżakami.