Piramidy, mumie i hieroglify

Piramidy, mumie i hieroglify

WYMAGANIA

– religia Egipcjan
– wiara w życie pozagrobowe
– osiągnięcia cywilizacji egipskiej
– pochówek zmarłych – mumifikacja, grobowce, piramidy

NACOBEZU

2
– poprawnie posługuje się terminami: politeizm, mumia, mumifikacja, sarkofag, piramida, hieroglify
– wymienia imiona najważniejszych bogów egipskich
– przedstawia największe osiągnięcia cywilizacji egipskiej

3
– zna wydarzenia związane z datami: ok. 2500 r. p.n.e., 1313 r. p.n.e.
– poprawnie posługuje się terminami: sfinks, Dolina Królów
– podaje nazwy najsłynniejszych piramid egipskich

4
– wymienia cechy charakterystyczne wyglądu wybranych bogów egipskich
– omawia rolę religii w życiu starożytnych Egipcjan
– podaje przyczyny mumifikacji zwłok
– tłumaczy, czym były i jak budowano egipskie piramidy

5
– wyjaśnia przeznaczenie Doliny Królów
– opisuje etapy procesu mumifikacji
– określa cechy religii starożytnego Egiptu

6
– ocenia wkład mieszkańców Egiptu w rozwój cywilizacji. Ponadto:
– samodzielnie formułuje opinie i wnioski
– rozwiązuje problemy w twórczy sposób
– wykazuje dużą aktywność w czasie zajęć


Komentarze

Twój Nick (wymagane)

Twoja strona WWW

*