Piramidy, mumie i hieroglify

WYMAGANIA
– religia Egipcjan
– wiara w życie pozagrobowe
– osiągnięcia cywilizacji egipskiej
– pochówek zmarłych – mumifikacja, grobowce, piramidy
NACOBEZU
2
– poprawnie posługuje się terminami: politeizm, mumia, mumifikacja, sarkofag, piramida, hieroglify
– wymienia imiona najważniejszych bogów egipskich
– przedstawia największe osiągnięcia cywilizacji egipskiej
3
– zna wydarzenia związane z datami: ok. 2500 r. p.n.e., 1313 r. p.n.e.
– poprawnie posługuje się terminami: sfinks, Dolina Królów
– podaje nazwy najsłynniejszych piramid egipskich
4
– wymienia cechy charakterystyczne wyglądu wybranych bogów egipskich
– omawia rolę religii w życiu starożytnych Egipcjan
– podaje przyczyny mumifikacji zwłok
– tłumaczy, czym były i jak budowano egipskie piramidy
5
– wyjaśnia przeznaczenie Doliny Królów
– opisuje etapy procesu mumifikacji
– określa cechy religii starożytnego Egiptu
6
– ocenia wkład mieszkańców Egiptu w rozwój cywilizacji. Ponadto:
– samodzielnie formułuje opinie i wnioski
– rozwiązuje problemy w twórczy sposób
– wykazuje dużą aktywność w czasie zajęć