Podboje Aleksandra Macedońskiego

ZAGADNIENIA
– Grecja po wojnach perskich
– Aleksander Macedoński
– wyprawa Aleksandra przeciwko Persji
– imperium macedońskie
– kultura hellenistyczna
– państwa hellenistyczne
NACOBEZU
2
– określa, kim byli i czym zasłynęli Filip II i Aleksander Wielki
– poprawnie posługuje się terminami:
Związek Morski, wojna peloponeska, Issos, Gaugamela, kultura hellenistyczna
– lokalizuje na mapie Macedonię
– wskazuje na mapie trasę wyprawy Aleksandra, miejsca najważniejszych bitew i zajęte terytoria
3
– zna wydarzenia związane z datami:
334p.n.e., 333 r. p.n.e, 331 r. p.n.e., 323 r. p.n.e. 338 r. p.n.e
– przedstawia dokonania Dariusza III
– poprawnie posługuje się terminami: Cheronea, węzeł gordyjski
– wyjaśnia przyczyny i skutki wojny peloponeskiej
– podaje przyczyny i skutki podboju Persji przez Aleksandra
4
– opisuje proces tworzenia potęgi Macedonii przez Filipa II
– opisuje przebieg wyprawy Aleksandra przeciwko Persom
– omawia sytuację w Grecji po zakończeniu wojen z Persją
– omawia organizację imperium macedońskiego
– podaje cechy charakterystyczne kultury hellenistycznej
5
– wyjaśnia znaczenie klęski Greków w bitwie pod Cheroneą
– wymienia okoliczności powstania państw hellenistycznych
– ocenia wpływ jednostki na proces kształtowania dziejów
6
– dokonuje analizy upadku starożytnego świata Grecji i sukcesu Macedonii.
Ponadto:
– samodzielnie formułuje opinie i wnioski
– rozwiązuje problemy w twórczy sposób
– wykazuje dużą aktywność w czasie zajęć

Aleksander III Macedoński zwany też Aleksandrem Wielkim (Ἀλέξανδρος ὁ Μέγας Aleksandros ho Megas) ur. w 356 p.n.e. Syn Filipa II i uczeń Arystotelesa. Panował w latach 336-323 p.n.e.


Mapa podbojów Aleksandra
Film „Aleksander” http://www.cda.pl/video/11233331
4:11 – 6:30
Dokonania Aleksandra według Ptolemeusza, widok na Aleksandrię (Egipt)
18:24 – 20:44
Bucefał
43:05
Gaugamela, falanga macedońska, sarissa
61:30
Babilon, Brama bogini Isztar
132:40 – 139:35
bitwa nad Hydaspes