Powtórzenie wiadomości – podsumowanie

Prezentacja do rozdziału I – oprócz historii pisma
Historia pisma
Określanie wieków
E-podręcznik – lekcje 1-4.