Jak być dobrym nauczycielem


Brzywca Anna Lidia, Być dyrektorem szkoły, Gdynia 2013.
Chorąży Ewa, Konieczna-Śliwińska Danuta, Roszak Stanisław, Edukacja historyczna w szkole. Teoria i praktyka, Warszawa 2009.
Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.