Powstanie kozackie


Prezentacja prezi
Przyczyny i okoliczności wybuchu powstania według „Ogniem i mieczem”
Lekcja w e-podręczniku
Karta pracy – Powstanie Chmielnickiego