Powstanie styczniowe

Temat: Powstanie styczniowe 1863-1864
Zagadnienia
zmiany w Rosji po wojnie krymskiej
działalność Czerwonych i Białych
przyczyny wybuchu powstania styczniowego
wybuch i przebieg powstania
upadek powstania
Wymagania
22 stycznia 1863 r. wybuch powstania styczniowego,
2 marca 1864 r. carski dekret o uwłaszczeniu chłopów
Czerwoni, Biali, branka, partie, uwłaszczenie
dokonania postaci: Aleksandra Wielopolskiego, Romualda Traugutta
przyczyny oraz przebieg powstania styczniowego
zasięg powstania styczniowego na mapie
charakteryzuje okres odwilży posewastopolskiej
oceń wpływ manifestacji patriotycznych z lat 18601861 na wybuch powstania styczniowego
charakteryzuje działalność Tymczasowego Rządu Narodowego
podaje datę ostatecznego upadku powstania styczniowego grudzień 1864 r., klęska oddziału księdza Stanisława Brzóski
określa znaczenie dekretu o uwłaszczeniu dla klęski powstania
1. Oglądamy:

2. Omawiamy film pod kątem zagadnień i wymagań.
3. Zadanie domowe:
Szukamy informacji do bitwy na argumenty:
Aleksander Wielopolski vs Romuald Traugutt.