Powtórzenie wiadomości. Zagadnienia na sprawdzian. Kl. 2 G. R. I – Polska i świat w XII-XIV w.

Rozbicie dzielnicowe:
– cezury (odkąd dokąd – daty i wydarzenia)
– skutki rozbicia dzielnicowego
– kto podejmował i z jakim skutkiem próby zjednoczenia Polski
– dynastia Przemyślidów na polskim tronie
– którzy władcy byli koronowani na królów od Mieszka I (zwłaszcza podczas rozbicia)
– Wymień dwóch ostatnich władców Polski z dynastii piastowskiej
Wyprawy krzyżowe do Ziemi Świętej:
– kiedy były organizowane?
– skutki wypraw krzyżowych
Daty (podać, zanaczyć na osi czasu, ułożyć chronologicznie):
– początek rozbicia dzielnicowego (statut/testament Bolesława Krzywoustego)
– koronacja Przemysła II
– koronacja Wacława II na króla Polski
– koronacja Władysława Łokietka (pierwsza w historii koronacja w Krakowie)
– założenie Akademii Krakowskiej
– sprowadzenie Krzyżaków do Polski
– pierwsza wyprawa krzyżowa
– zdobycie Konstantynopola przez krzyżowców
– bitwa pod Legnicą
– bitwa pod Płowcami
– zajęcia Pomorza Gdańskiego przez Krzyzaków
– śmierć Kazimierza Wielkiego
– założenie Akademii Krakowskiej
– uczta u Wierzynka
Mapy:
– Polska Władysława Łokietka
– ziemie polskie, które nie weszły w skład Polski po zakończeniu rozbicia (za Łokietka i Kazimierza Wielkiego)
– synowie Bolesława Krzywoustego i ich dzielnice, kto został pominięty i dlaczego?
– Polska Kazimierza Wielkiego (których ziem nie odzyskał, jakie pozyskał?)
Definicje:
– chan
– grosz praski
– haracz
– jarłyk
– krucjata
– krzyżowiec
– poradlne
– prawo przymusu drogowego
– prawo składu
– princeps
– starosta
– uczta u Wierzynka
Inne:
– Omów reformy wprowadzone przez Kazimierza Wielkiego.
– Dalczego nazywamy go Wielkim?
– Jak wyglądał wojownik Mongolski, rycerz Zakonu Krzyżackiego?
– W jakich bitwach potykało się z nimi nasze rycerstwo?
– Wymień korzyści i zagrożenia, jakie wynikały dla Polski z założenia w Prusach państwa Zakonu Krzyżackiego.