Problemy współczesnego świata


Zagadnienia:
– państwa Trzeciego Świata
– podział na bogatą Północ i biedne Południe
– problemy współczesnego świata
– pomoc humanitarna
– globalizacja
Terminy:
Trzeci Świat, globalizacja , pomoc humanitarna
Mapa:
kraje bogatej Północy i biednego Południa
Pytania problemowe:
– problemy współczesnego świata (charakterystyka i sposoby rozwiązania)
– działalność organizacji humanitarnych (przykłady)
– uzasadnij konieczność niesienia pomocy humanitarnej w wybranych rejonach świata
– wskaż pozytywne i negatywne strony globalizacji
Globalizacja


Bogata północ i biedne południe

Pomoc humanitarna

Care worker who rescued starving 'witch child' recreates photo for his first day of school

Opublikowany przez The Independent na 10 lutego 2017