Prof. Tomasz Panfil – Dlaczego przestaliśmy być mocarstwem? (1608- 1648)Co zdaniem prelegenta pozwoliło Polsce osiągnąć status mocarstwa?
magnanimitas – wielkoduszność czy wielkość ducha?
Jak opisuje panowanie Władysława Łokietka?
Jak postrzega postać i panowanie Kazimierza Wielkiego?
Jaki jest jego stosunek do dynastii Jagiellonów?
Jak tłumaczy pojęcie Korony Polskiej?
Dlaczego doszło do zawarcia unii w Krewie?
Szyfry w dyplomacji?
Czym jest klasa średnia? Co ją charakteryzuje?
Co było zdaniem profesora pierwszą na świecie konstytucja i dlaczego?
Stosunek do konfederacji warszawskiej? („Pamiętaj żeś pirwej był Polakiem…”)
Stosunek profesora do unii lubelskiej?
Dwa pomysły na relacje z Moskwą/Rosją?
– pobić
– unia – jesteśmy atrakcyjni (jesteśmy zachodem, kulturalnie i prawnie) np. bojar i ślub córki, własność majątku, nietykalność osobista i majątkowa – neminem captivabimus (1434)
Kiedy przestaliśmy być mocarstwem? (dwa procesy – karlenie ducha)
– Polacy przestają wierzyć w swoje państwo (szlachta traci wiarę w króla)
– Demokracja szlachecka przechodzi w oligarchię magnacką (1652)
Zajęcie Moskwy i co dalej?
Co prywatnie lubił robić Zygmunt III Waza?
Pierwszy Chocim 1621? Pierwsza odsiecz Wiednia. Dlaczego do tego doszło? Jak powstrzymano Turków – co miało na to wpływ?
Przedmurze chrześcijaństwa
Władysław IV Waza – człowiek wielkiego ducha. Rosja, Turcja, Szwecja – Smoleńsk, czajki kozackie na Sztokholm
Krytyka systemu gospodarczego – szlachta i magnaci nie mogli inwestować pieniędzy. Przepijali i przejadali je – dlaczego? Przykład dobrobytu ale i próżnego zbytku – wjazd Ossolińskiego do Rzymu.
Odradzanie się polskiego ducha?