Przemysł II

PRZEMYSŁ II – Próbował zjednoczyć Polskę rozbitą na dzielnice. Władał Wielkopolską i Pomorzem Gdańskim. Udało mu się koronować na króla w 1295 r. Zamordowany rok później.