Rocznice i wydarzenia na które warto zwrócić uwagę 2014/2015

ROCZNICE
2014
– założenie Akademii Krakowskiej (UJ) 1364 [650]
– unia lubelska 1569 [445]
– Ugoda perejasławska 1654 [360]
– Powstanie kościuszkowskie 1794 (powstanie to inaczej insurekcja) [220]
– KONGRES WIEDEŃSKI 1814-15 [200]
– Franciszek Ferdynand Habsburg ginie w zamachu 28 czerwca 1914 w Sarajewie [100]
– jest to bezpośrednia przyczyna wybuchu Wielkiej Wojny (I wojna światowa) 28 lipca 1914 [100]
2015
Zjazd w Gnieźnie 1000 [1015]
Koronacja Bolesława I Chrobrego na pierwszego króla Polski w 1025 [990]
Unia polsko-litewska w Krewie w 1385 r. [630]
Spalenie Jana Husa w 1415 [600]
Hołd pruski – złożenie hołdu lennego na krakowskim rynku królowi Zygmuntowi Staremu przez księcia pruskiego – Albrechta Hohenzollerna w 1525 [490]
Koniec wojny secesyjnej i śmierć Lincolna 1865 [150]
koniec II wojny światowej 1945 [70]
Sejm RP ogłosił rok 2015:
Rokiem św. Jana Pawła II w 10. rocznicę śmierci – 2005 [10]
Rokiem Jana Długosza w 600. rocznicę urodzin – 1415 [600]
Rokiem Polskiego Teatru w 250. rocznicę powołania Teatru Narodowego – 1765 [250]
Wydarzenia
2014
– wybory do europarlamentu (było w roku poprzednim zadanie z „wesołą urną”)
– wybory samorządowe
2015
– wybory prezydenckie (maj)
– wybory parlamentarne (październik)