Rocznice w roku szkolnym 2017/2018


Rok 2017

 • 1045 lat temu, w 972 r. w bitwie pod Cedynią wojska Mieszka I odniosły zwycięstwo nad wojskami margrabiego Marchii Łużyckiej Hodona.
  – Podręcznik klasa I. Temat: Początki państwa polskiego (str. 196).
 • 1020 lat temu, w 997 r. męczeńską śmierć z rąk pogańskich Prusów poniósł biskup Wojciech. Po kanonizacji w 999 r. został patronem Polski. Do jego grobu przybył z pielgrzymką w 1000 r. cesarz Otton III (zjazd gnieźnieński).
  – Podręcznik klasa I. Temat: Państwo Bolesława Chrobrego (str. 201).
 • 580 lat temu, 7 czerwca 1457 r. król Kazimierz Jagiellończyk wjechał triumfalnie na zamek krzyżacki w Malborku, wykupiony od czeskich najemników. Zwycięstwo w wojnie trzynastoletniej i odzyskanie przez Polskę Pomorza Gdańskiego umożliwiło rozpoczęcie wolnej żeglugi na Wiśle a tym samym rozwój handlu pomiędzy Gdańskiem a resztą kraju. Na pamiątkę tego wydarzenia Sejm RP przyjął uchwałę, w której ustanowił rok 2017 Rokiem Rzeki Wisły.
  – Podręcznik klasa II. Tematy:
  Wojna trzynastoletnia (str. 113).
  Rozwój gospodarczy Polski (str. 180).
 • 500 lat temu, 31 października 1517 r. rozpoczęła się Reformacja. Wittenberski (Niemcy) mnich Marcin Luter ogłosił 95 tez przeciwko płatnym odpustom.
  – Podręcznik klasa II. Temat: Nowe wyznania w Europie (str. 157).
 • 445 lat temu, w 1572 r. bezpotomnie zmarł Zygmunt August. Jego zgon oznaczał koniec rządów Jagiellonów w Polsce i Litwie (stąd wcześniej unia lubelska 1569, potem wolne elekcje).
  – Podręcznik klasa II. Rozdział V.
 • 300 lat temu, w 1717 r. pod presją Rosji odbyły się w Warszawie obrady tzw. Sejmu Niemego, na którym ograniczono kontyngent wojsk saskich w Polsce i liczebność polskiej armii oraz potwierdzono wolności szlacheckie.
  – Podręcznik klasa III. Temat: Rzeczpospolita za panowania Wettynów (str. 22).
 • 225 lat temu w 1792 r. król Stanisław August Poniatowski ustanowił Order Virtuti Militari dla uczczenia zwycięstwa wojsk polskich w bitwie z Rosjanami pod Zieleńcami.
  – Podręcznik klasa III. Tematy:
  Ostatni król elekcyjny (str. 28)
  Sejm Wielki (str. 66)
  Upadek Rzeczypospolitej (str. 71)
 • 220 rocznica powstania Legionów Polskich we Włoszech: 1797 r. generał Jan Henryk Dąbrowski podpisał umowę z Republiką Lombardii (za zgoda Napoleona) o powołaniu pierwszej po III rozbiorze polskiej formacji wojskowej. W lipcu 1797 r. w Lombardii Józef Wybicki napisał tekst „Pieśni Legionów Polskich we Włoszech” nazywanej również „Mazurkiem Dąbrowskiego”.
  – Podręcznik klasa III. Temat: Legiony i Księstwo warszawskie (str. 96).
 • 210 lat temu, w 1807 Francja (Napoleon) zawarła w Tylży traktaty pokojowe z Rosją i Prusami. Na ich mocy z ziem II i III zaboru pruskiego utworzono Księstwo Warszawskie. Dwa tygodnie później Napoleon nadał nowemu państwu konstytucję.
  – Podręcznik klasa III. Tematy:
  Legiony i Księstwo warszawskie (str. 96) i inne związane z Napoleonem.
 • 200 lat temu, 15 października 1817 r. w szwajcarskiej Solurze zmarł Tadeusz Kościuszko. Sejm RP ustanowił z tej okazji rok 2017 Rokiem Tadeusza Kościuszki.
  – Podręcznik klasa III. Tematy:
  Powstanie Stanów Zjednoczonych (str. 48) – udział Polaków (Kościuszko, Pułaski)
  Sejm Wielki (str. 66) – szczególnie wojna w obronie konstytucji.
  Upadek Rzeczypospolitej (str. 71) – insurekcja kościuszkowska (powstanie kościuszkowskie).
 • 150 lat temu (05.12.1867) urodził się Józef Piłsudski
 • 100 lat temu, w 1917 r.
  – dekretem prezydenta Francji powołana została Armia Polska we Francji, zwana też Błękitną Armią. Jej ostatnim dowódcą był gen. Józef Haller. W uznaniu jego zasług i dla upamiętnienia tej rocznicy Senat RP ogłosił gen. Hallera patronem roku 2017.
  – 7 listopada 1917 r. w wyniku bolszewickiego zamachu stanu w Piotrogrodzie obalony został Rząd Tymczasowy. Wydarzenie to uznawane jest za początek tzw. rewolucji październikowej.
  – Podręcznik klasa III. Rozdział o I wojnie światowej (najlepiej cały).
 • 60 rocznica podpisania Traktatów Rzymskich (1957)
  – Podręcznik WOS, Część 2, Temat: Integracja europejska, str. 98.
 • 20 lat temu, 2 kwietnia 1997 r. Zgromadzenie Narodowe uchwaliło Konstytucję RP. Konstytucja weszła w życie 17 października 1997.
  – Podręcznik WOS, Część 2, Temat: Konstytucja, str. 6.

Rok 2018

 • 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości
 • 100 rocznica zakończenia I wojny światowej
 • 100 rocznica przyznania Polkom praw wyborczych
 • 250 rocznica zawiązania Konfederacji barskiej