Romulus Augustulus

ROMULUS AUGUSTULUS – ostatni cesarz zachodniorzymski. Obaliny w 476 r. przez Odoakra.