Samorząd gminny


Plansza – podział terytorialny Polski
Zadania samorządu gminnego (plansza)
Zadanie do pracy w grupach (A-H) – zadania gminy
Samorząd terytorialny w pigułce
Samorząd terytorialny w Polsce