Sprawdzian klasa 4 – Od Piastów do Jagiellonów

Terminy:
plemię, Słowianie, Piastowie, misja, relikwie, cesarz, arcybiskupstwo, koronacja, gród, wojowie, uniwersytet, uczta u Wierzynka, unia, Jagiellonowie, teoria heliocentryczna, rycerz, miecz, kopia, herb, kodeks honorowy

Daty:
966, 997, 1000, 1025, 1364, 1385, 1410

Postaci (kim byli, osiągnięcia):
Mieszko I, Bolesław Chrobry, Święty Wojciech, Kazimierz Wielki, Jadwiga, Władysław Jagiełło, Zawisza Czarny, Mikołaj Kopernik

Przedstaw:
– legendy o początkach państwa polskiego
– najważniejsze konsekwencje i znaczenie przyjęcia chrztu przez Mieszka I
– przebieg misji św. Wojciecha do Prusów
– przyczyny i skutki zjazdu gnieźnieńskiego
– znaczenie koronacji Bolesława Chrobrego
– postanowienia i konsekwencje unii w Krewie
– zagrożenie ze strony zakonu krzyżackiego dla Polski i Litwy
– przyczyny wielkiej wojny z zakonem krzyżackim
– przebieg bitwy pod Grunwaldem
– poglądy na temat Ziemi i Układu Słonecznego przed odkryciem Kopernika

Wyjaśnij:
– pochodzenie nazwy „Polska”
– co oznacza powiedzenie – „Zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną”
– dlaczego historycy nadali królowi Kazimierzowi przydomek „Wielki”
– cele oraz znaczenie utworzenia Akademii Krakowskiej
– co oznacza powiedzenie – „Wstrzymał Słońce i ruszył Ziemię”
– co oznacza powiedzenie – „Polegać jak na Zawiszy”

Lokalizuje na mapie:
– rozmieszczenie plemion słowiańskich na ziemiach polskich
– Gniezno, Poznań, Kraków oraz inne główne grody
– zmiany granic za Kazimierza Wielkiego
– państwo polskie oraz obszar Wielkiego Księstwa Litewskiego (ok. 1385 r.)