Stanisław August Poniatowski

STANISŁAW AUGUST PONIATOWSKI – ostatni król Polski (Rzeczypospolitej Obojga Narodów). Z inicjatywy króla powołano Szkołę Rycerską w Warszawie. Mecenas kultury i sztuki (Łazienki, pomnik Jana III Sobieskiego…). Za jego panowania miały miejsce konfederacja barska (1768 – 1772), I rozbiór Polski (1772), Komisja Edukacji Narodowej (KEN – 1773), Sejm Wielki (1788 – 1792), konstytucja 3 maja (1791), wojna w obronie konstytucji i ustanowienie orderu Virtuti Militari (1792), konfederacja targowicka (1792), , II rozbiór Polski (1793), powstanie kościuszkowskie (1794), III rozbiór Polski (1795).