Tadeusz Kościuszko

TADEUSZ KOŚCIUSZKO – XVIII w. n.e., polski i amerykański generał, uczestnik wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych, Najwyższy Naczelnik Siły Zbrojnej Narodowej w powstaniu przeciw Rosji i Prusom w 1794 roku. Bohater narodowy.