Temistokles

TEMISTOKLES – jeden z najwybitniejszych polityków starożytnych Aten, strateg i wódz ateński. Twórca potęgi Aten w V w. p.n.e. Mąż stanu, który postawił na rozbudowę floty, która pokona Persów pod Salaminą i będzie źródłem potęgi Aten w V w. p.n.e. Mimo tych zasług wygnany z Aten przez sąd skorupkowy tzw. ostracyzm.