Teodozjusz Wielki

TEODOZJUSZ WIELKI – IV w., ostatni cesarz rzymski władający całym imperium. W 395 r. podzielił cesarstwo na wschodnie i zachodnie. Wcześniej bo w 380 r. doprowadził do uznania chrześcijaństwa za jedyną legalną religię w państwie rzymskim.