Ustrój polityczny


np. monarchia patrymonialna, monarchia stanowa, monarchia absolutna (absolutyzm), monarchia konstytucyjna, monarchia parlamentarna… demokracja, republika, oligarchia…