W starożytnej Sparcie

ZAGADNIENIA
– Sparta
– mieszkańcy Sparty
– ustrój Sparty
– wychowanie spartańskie
– obyczaje Spartan
NACOBEZU
2
– poprawnie posługuje się terminami: Sparta, Lakonia, heloci, periojkowie
– lokalizuje na mapie Spartę
– opisuje życie i zajęcia Spartan
– omawia charakterystyczne cechy ustroju Sparty
– tłumaczy, na czym polegało wychowanie spartańskie
3
– określa, kim był i czym zasłynął Likurg
– poprawnie posługuje się terminami: geruzja (rada starszych), eforzy, zgromadzenie ludowe
– omawia zadania organów władzy w polis
– charakteryzuje społeczeństwo spartańskie
– wyjaśnia znaczenie powiedzeń: „z tarczą lub na tarczy”, „mówić lakonicznie”
4
– określa rolę i zadania królów spartańskich
– tłumaczy, jaką pozycję w społeczeństwie spartańskim zajmowały kobiety
– przedstawia okoliczności upadku państwa spartańskiego
– wskazuje różnice między ustrojem Sparty i Aten
5
– dokonuje oceny ustroju Sparty
– przedstawia związek między małą liczbą Spartan a ich sposobem wychowania i życia
– ocenia reguły, którym podlegało życie Spartan
6
– wskazuje genezę różnic ustrojowych starożytnej Grecji
Ponadto:
– samodzielnie formułuje opinie i wnioski
– rozwiązuje problemy w twórczy sposób
– wykazuje dużą aktywność w czasie zajęć
Nawiązanie do lekcji poprzedniej:
– Hellada, polis, agora
– kolonia, metropolia
– Attyka, Ateny, Perykles, Akropol
– eklezja, demagog, strateg, ostracyzm
NOTATKA
– położenie Sparty – Lakonia, Peloponez
– Likurg, Leonidas
– Spartiaci, periojkowie, heloci
– ustrój: królowie Sparty, geruzja (geronci, geriatria), eforzy
– wychowanie spartańskie (agoge)
– mowa lakoniczna
– z tarczą lub na tarczy (powrócić z tarczą)
– tłumaczy, jaką pozycję w społeczeństwie spartańskim zajmowały kobiety
– przedstawia okoliczności upadku państwa spartańskiego
– wskazuje różnice między ustrojem Sparty i Aten
– dokonuje oceny ustroju Sparty
– przedstawia związek między małą liczbą Spartan a ich sposobem wychowania i życia
– ocenia reguły, którym podlegało życie Spartan
– samodzielnie formułuje opinie i wnioski
Komiks i film – Frank Miller – Herodot i Plutarch

Komiks 300_komiks.pdf
str. 8 – 14
gotowy scenariusz filmowy
Film „300”
01:05 – 03:20 agoge
Dowiedz się więcej w temacie: Spartańskie wychowanie
08:48 – 12:55 poselstwo Persów
– stosunek do Ateńczyków
– traktowanie posłów
– zagrożenie ze strony Persów, odpowiedzialność władzy
– kogo Leonidas pyta o pozwolenie?
– traktowanie kobiet
– mowa lakoniczna
Przykłady (wypowiedzi/mowy lakonicznej):
– Na propozycję Kserksesa, aby oddać przesmyk (Termopile) bez walki, Leonidas miał odpowiedzieć: „Chodź i weź” (gr. Μολών λαβέ) – źródło: Plutarch, Apophthegmata Laconica, 11.
– Z kolei gdy jeden z mieszkańców Trachis powiedział, że łucznicy perscy wystrzelą tyle strzał, że zaćmią słońce, spartański hoplita Dienekes odrzekł: „Świetnie, będziemy walczyć w cieniu” – źródło Herodot, VI, 226.
– Filmowa – to jest Sparta !
23:53 – 25:14 pożegnanie
„wróć z tarczą lub na niej” – Wróć z tarczą albo na tarczy
Notatki:
Notatka do uzupełnienia