Wacław III

WACŁAW III – syn Wacława II, król Czech i Polski z dynastii Przemyślidów. Władze po nim w Polsce zdobył Władysław Łokietek.