Wielka wojna z zakonem krzyżackim

Wielka wojna z zakonem krzyżackim


Podstawa:

• przyczyny wybuchu wielkiej wojny z zakonem krzyżackim
• bitwa pod Grunwaldem i jej znaczenie
• pokój toruński z 1411 r. i skutki wielkiej wojny z Krzyżakami
• rola konfliktu polsko-krzyżackiego na arenie międzynarodowej
• postanowienia soboru w Konstancji
• okoliczności powstania obrazu Jana Matejki „Bitwa pod Grunwaldem”
• ukryte znaczenie i symbolika obrazu
• losy dzieła w czasie II wojny światowej

Wymagania:

2
• wyjaśnia przyczyny wielkiej wojny z zakonem krzyżackim
• podaje wydarzenia związane z latami: 15 lipca 1410 r., 1411 r, 1414–1418
• wymienia postanowienia pokoju toruńskiego z 1411 r.

3
• przedstawia dokonania postaci: Ulricha von Jungingena, Zawiszy Czarnego, Mikołaja Trąby, Pawła Włodkowica
• wskazuje na mapie Czerwińsk, Grunwald, Malbork, Toruń
• wymienia skutki wielkiej wojny z Krzyżakami
• omawia udział Polaków na soborze w Konstancji

4
• przedstawia przebieg działań wojennych w czasie wielkiej wojny z zakonem w latach 1409–1411
• omawia przebieg bitwy pod Grunwaldem

5
• charakteryzuje sytuację państwa polsko-litewskiego na przełomie XIV i XV w.
• opisuje uzbrojenie lekkiej jazdy litewskiej biorącej udział w bitwie pod Grunwaldem
• ocenia udział Pawła Włodkowica w obradach soboru w Konstancji
• wymienia najważniejsze tezy przedstawione przez Pawła Włodkowica na soborze

6
• wymienia podstawowe elementy uzbrojenia rycerzy z początku XV w.
• omawia okoliczności powstania obrazu „Bitwa pod Grunwaldem”
• opisuje przedstawione na obrazie sceny pod względem zgodności z prawdą historyczną
• charakteryzuje symboliczne znaczenie dzieła
• wyjaśnia, dlaczego Niemcom w czasie II wojny światowej zależało na zniszczeniu „Bitwy pod Grunwaldem”
• ocenia postawę profesora Władysława Woydy i jego wkład w ocalenie obrazu

 

Źródła:
Bitwa pod Grunwaldem w relacji Jana Długosza
Kronika konfliktu Władysława króla polskiego z Krzyżakami w roku pańskim 1410
Banderia Prutenorum

Krzyżacy. Powstanie, potęga, upadek. 2011.

Opowieść o obrazie Jana Matejki „Bitwa pod Grunwaldem”
Muzeum Narodowe w Warszawie

Jana Matejko „Bitwa Pod Grunwaldem” – prezentacja 3D
Muzeum Narodowe w Warszawie

Kabaret Moralnego Niepokoju Bitwa pod Grunwaldem

Reklama Lech

Animacja przebiegu Bitwy pod Grunwaldem

Bogurodzica

Krzyżacy
– poselstwo

-analiza bitwy i chorągwie (banderia pruthenorum)

– bitwa bez I fazy

Zawisza Czarny


Komentarze

Twój Nick (wymagane)

Twoja strona WWW

*