Władcy Polski


Polscy władcy nosili tytuł księcia lub króla. Pierwszym historycznie potwierdzonym władcą Polski z tytułem książęcym był Mieszko I. Jego syn Bolesław I Chrobry uzyskał w 1025 r. za zgodą papieża koronę królewską (był więc pierwszym królem Polski). Taką zgodę trzeba było uzyskać za każdym razem gdy zmieniał się panujący od szafarzy królewskich tytułów (czyli papieża lub cesarza).
Stąd jedni Piastowie byli królami inni musieli zadowolić się tytułem książęcym. Ostatni władca, który prosił papieża o zgodę na koronację był Władysław Łokietek. Kazimierz Wielki i każdy następny władca był koronowany na króla niejako automatycznie. Pierwsze koronacje mają miejsce w Gnieźnie. Od Władysława Łokietka (1320 r.) wszystkie koronacje odbywają się w Krakowie (wyjątki: Stanisław Leszczyński oraz Stanisław August Poniatowski – obaj w Warszawie).

Władcy Polski – wersja dla zaawansowanych

Władcy Polski – wersja dla początkujących

 
PIASTOWIE [WCZEŚNI]:

Mieszko I ok.960-992
Bolesław I Chrobry 992-1025, król od 1025
Mieszko II 1025-34, król 1025-32
Bezprym 1031-1032
Kazimierz I Odnowiciel 1034-1058
Bolesław II Śmiały/Szczodry 1058-1079, król od 1076
Władysław I Herman 1079-1102
Zbigniew, rządy z bratem 1102-1107
Bolesław III Krzywousty 1102-1138

 
KSIĄŻĘTA PIASTOWCY PANUJĄCY W KRAKOWIE – OKRES ROZBICIA DZIELNICOWEGO:

Władysław II Wygnaniec 1138-1146
Bolesław IV Kędzierzawy 1146-1173
Mieszko III Stary 1173-1177, 1194-1202
Kazimierz II Sprawiedliwy 1177-1194
Leszek Biały 1194-1202, 1202-1210, 1211-1227
Władysław III Laskonogi 1202, 1228
Mieszko I Plątonogi 1210-1211
Konrad I Mazowiecki 1229-1232, 1241-1243
Henryk I Brodaty 1232-1238
Henryk II Pobożny 1238-1241
Bolesław V Wstydliwy 1243-1279
Leszek Czarny 1279-1288
Henryk IV Prawy/Probus 1288-1290
Przemysł II 1290-1291, król od 1295

 
PRZEMYŚLIDZI:

Wacław II Czeski 1291-1305 [w Krakowie], król od 1300
Wacław III Czeski 1305-1306, król od 1305

 
PIASTOWIE [PÓŹNI]:

Władysław I Łokietek 1306-1333, król od 1320 (koronacja po raz pierwszy w Krakowie. Dotąd zawsze była w Gnieźnie)
Kazimierz III Wielki 1333-1370, tak jak następni władcy – koronacja wraz z początkiem panowania (w Krakowie, dwa przypadki w Warszawie, zob. niżej)

 
ANDEGAWENOWIE [ANDEGAWENI]:

Ludwik Węgierski 1370-1382
Jadwiga, rządy z Jagiełłą 1384-1399

 
JAGIELLONOWIE:

Władysław II Jagiełło 1386-1434
Władysław III Warneńczyk 1434-1444
Kazimierz IV Jagiellończyk 1447-1492
Jan I Olbracht 1492-1501
Aleksander Jagiellończyk 1501-1506
Zygmunt I Stary 1506-1548
Zygmunt II August 1548-1572, koronowany 1529 za życia ojca

 
WŁADCY ELEKCYJNI:

Henryk Walezy 1573-1574
Anna Jagiellonka 1575-1576, potem władzę przejął jej mąż
Stefan Batory 1576-1586
Zygmunt III Waza 1587-1632
Władysław IV Waza 1632-1648
Jan II Kazimierz Waza 1648-1668
Michał Korybut Wiśniowiecki 1669-1673
Jan III Sobieski 1673-1696
August II Mocny [z Wettinów, Sasów] 1697-1706, 1709-33
Stanisław Leszczyński 1704-1709, 1733-36 (koronacja w Warszawie)
August III [z Wettinów, Sasów] 1733-1763
Stanisław August Poniatowski 1764-1795 (koronacja w Warszawie)