Władysław Jagiełło

WŁADYSŁAW JAGIEŁŁO – wielki książę litewski, król Polski pierwszy z dynastii Jagiellonów. Mąż Jadwigi. Zawarł z Polską unię w Krewie (1385 r.), zobowiązując się do przyjęcia chrztu i chrystianizacji Litwy oraz poślubienia Litwy w zamian za tron polski. Zwyciężył Krzyżaków (1410 – bitwa pod Grunwaldem).