Władysław Łokietek

WŁADYSŁAW ŁOKIETEK – XIII-XIV w., zjednoczył Polskę po rozbiciu dzielnicowym. Król Polski od 1320 (koronacja po raz pierwszy w historii w Krakowie). Ojciec Kazimierza III Wielkiego.