Władysław Warneńczyk

WŁADYSŁAW WARNEŃCZYK – król Polski, król Węgier. Starszy syn Władysława Jagiełły. Formalnie tytułowany najwyższym księciem litewskim. Zginął w bitwie pod Warną (1444).