Włodzimierz Lenin

WŁODZIMIERZ LENIN – komunista, bolszewik, przywódca rewolucji październikowej (1917 r.), a następnie pierwszy przywódca Rosji Radzieckiej. Współzałożyciel i lider partii bolszewickiej.