Zagadnienia na sprawdzian. KL. 4 SP R. III


1. Epoki historyczne – ułożyć chronologiczne, daty graniczne (cezury), co się wtedy wydarzyło, charakterystyczne cechy epok np. średniowiecze – rycerze, zamki itp.
2. Określanie tysiącleci, wieków, ich połówek, obliczenia typu ile lat upłynęło między wydarzeniami. Zaznaczanie dat i wieków na osi czasu (np. Zamaluj na osi czasu okres, który trwał od początku V wieku p.n.e. do końca XI wieku n.e.)
– podręcznik i/lub polecam: http://www.andrzejgrych.pl/okreslanie-wiekow/
3. Zamiana cyfr/liczb arabskich na rzymskie i rzymskich na arabskie
4. Terminy: skala, legenda, plan, mapa (elementy mapy, oznaczenia np. miejsca bitew), cyfra, oś czasu, chronologia, data, rok, GPS, epoka, era, wiek, tysiąclecie (milenium).