Zagadnienia na sprawdzian

– wieki i połowy
– ułożyć daty chronologicznie
– epoki i ich cezury (podać i zaznaczyć na osi czasu, np. średniowiecze)
– przykłady źródeł historycznych (np. niepisanych i pisanych)
– ewolucja człowieka (etapy, np. kiedy pojawił się homo sapiens, co go wyróżniało itd.)
Pojęcia:
– dolmeny, menchiry, megality (Stonehenge)
– Żyzny Półksiężyc
– zbieractwo, myślistwo, łuk
– zikkurat
– system irygacyjny
– pismo klinowe, pismo hieroglificzne, demotyczne, alfabetyczne (Fenicjanie)
– faraon, papirus, piramida, sarkofag
– menora, Jahwe, judaizm, Tora, prorok, Mesjasz, dekalog
– monoteizm (+ przykład religii), politeizm (+ przykład religii)
– piktogram
– paleolit, neolit
– Re (Ra)
– Kamień z Rosetty
Gdzie powstały:
brama Isztar
piramida Cheopsa
świątynia jerozolimska
zikkurat w Ur
Pytania problemowe: (odpowiedź musi być wyczerpująca w danej kwestii)
– czym była i kiedy przebiegała rewolucja neolityczna?
– jak brzmiała (i co znaczyła) główna zasada stosowana w Kodeksie Hammurabiego?
– w jaki sposób starożytni mieszkańcy Egiptu radzili sobie z wylewami Nilu i okresami suszy.
– historia pisma
Mapa:
Palestyna (Kanaan)
Mezopotamia
Egipt
Żyzny Półksiężyc
Babilonia
Nil, Eufrat i Tygrys
Morze Czarne i Czerwone
Gdzie rządzili:
Hammurabi
Nabuchodonozor II
Dawid
Salomon
Ramzes II
Cyrus II Wielki
Kim byli:
Budda
Konfucjusz