Powtórzenie wiadomości – zagadnienia na sprawdzian

1. Definicje:
Hellada, Hellenowie, polis, gimnazjon, agon, hoplici, falanga, strateg, demagog, eklezja, kolonia, metropolia, politeizm, monoteizm, geruzja, efor, demokracja, ostracyzm, Spartiaci (Spartanie, Lacedemończycy), periojkowie, heloci, malarstwo czarnofigurowe i czerwonofigurowe, wyrocznia (np. Delfy), mowa lakoniczna, agora, Akropol, triera, Olimp, mitologia, mity, style architektoniczne (dorycki, joński, koryncki – rozpoznać)
2. Postacie:
Homer,
Likurg, Perykles,
Miltiades, Temistokles, Leonidas,
Dariusz, Kserkses,
Archimedes, Tales z Miletu, Pitagoras,
Sokrates, Platon, Arystoteles,
Myron, Fidiasz,
Ptolemeusz,
Herodot, Tukidydes
Filip II, Aleksander Wielki
3. Bogowie – ich funkcje i atrybuty.
– najważniejsi + Eskulap
4. Mity o:
Dedalu i Ikarze.
Prometeuszu.
Demeter i Korze.
5. Daty:
776 r. p.n.e. – pierwsze igrzyska w Olimpii
508 r. p.n.e. – demokratyczne reformy w Atenach
490 r. p.n.e. – bitwa pod Maratonem
480 r. p.n.e. – bitwa pod Salaminą
479 r. p.n.e. – bitwa pod Platejami
338 r. p.n.e. – bitwa pod Cheroneą
333 r. p.n.e. – bitwa pod Issos
331 r. p.n.e. – bitwa pod Gaugamelą
6. Bitwy z czasów wojen perskich (Maraton, Termopile, Salamina)
– data, miejsce, kto wygrał, kto przegrał, dowódcy
7. Mapa
Hellada (Grecja), Kreta, Attyka, Lakonia, Peloponez, Ateny, Sparta, Persja, podboje Aleksandra,
8. Pytania problemowe:
Wymień dyscypliny, które wchodzą w skład pięcioboju
Wyjaśnij, na czym polegało wychowanie spartańskie
Wyjaśnij, co oznacza określenie kultura hellenistyczna
przyczyny kolonizacji greckiej
„Z tarczą lub na tarczy” (powrócić z tarczą)
Węzeł gordyjski
Pochodzenie tradycji biegu maratońskiego
Idea starożytnych i współczesnych igrzysk olimpijskich – igrzyska dawniej i dziś
Teatr grecki i dzisiejszy – podobieństwa i różnice.