Powtórzenie wiadomości – zagadnienia na sprawdzian

Zagadnienia na sprawdzian z historii Rzymu.
Postaci (kim byli):
Eneasz, Romulus i Remus, Hannibal, Spartakus, Krassus, Juliusz Cezar, Wercyngetoryks, Pompejusz, Oktawian August, Kleopatra, Poncjusz Piłat, Neron, Konstantyn Wielki, Teodozjusz Wielki, Attyla, Odoaker, Romulus Augustulus.
Bogowie:
Jowisz, Junona, Minerwa, Mars, Wenus, Westa (westalki).
Pojęcia:
Etruskowie, patrycjusze, plebejusze, niewolnicy, gladiatorzy, legiony,
cenzor, trybun ludowy, konsul, kwestor, pretor, dyktator,
forum (np. Forum Romanum), termy, limes, amfiteatry, akwedukty, łuk triumfalny, Panteon, Koloseum (Amfiteatr Flawiuszy), Prawo XII tablic, Kodeks Justyniana, religia monoteistyczna, religia politeistyczna.
Daty:
753 r. p.n.e.
509 r. p.n.e.
264 r. p.n.e.
218 r. p.n.e.
202 r. p.n.e.
71 r. p.n.e.
44 r. p.n.e.
31 r. p.n.e.
1 r.
313 r.
392 r.
395 r.
476 r.
– królestwo (monarchia)
– republika
– cesarstwo (pryncypat, dominat)
Mapa:
Italia,
Etruskowie
wojny punickie (Kartagina)
podbój Galii
rozwój terytorialny imperium rzymskiego
rozwój chrześcijaństwa
podział cesarstwa
najazdy barbarzyńców
Wyjaśnij, co znaczy wyrażenie:
– pyrrusowe zwycięstwo
– Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu
– pax Romana
Wymień:
– trzy przyczyny kryzysu republiki rzymskiej
– trzy przyczyny kryzysu cesarstwa rzymskiego
Inne:
Kto był dla Rzymian wzorem w dziedzinie kultury? Co o tym świadczy?
Wyjaśnij, na czym polegała romanizacja ludności prowincji rzymskich.
Symbole starożytnego Rzymu
Położenie Rzymu (np. na jakim półwyspie, nad jaką rzeką)
Zmiany ustroju w dziejach Rzymu (monarchia, republika, cesarstwo [pryncypat, dominat])