Powtórzenie wiadomości – zagadnienia na sprawdzian

Zagadnienia na sprawdzian –  POBIERZ