Zagadnienia na sprawdzian. Kl. 4 SP R. I

Wiem co to jest i kto wchodzi w skład:
– rada szkoły
– rada samorządu uczniowskiego
– rada pedagogiczna
– rada rodziców
Piramida potrzeb
– rodzaje potrzeb
– przykłady dopasować (np. sen – potrzeba naturalna)
Potrafię dopasować przykłady do cech:
– cechy fizyczne (np. kolor oczu)
– cechy psychiczne (np. zdolności)
Potrafię wymienić:
– trzy elementy decydujące o powstaniu narodu
– trzy mniejszości narodowe w Polsce
– trzy mniejszości etniczne w Polsce
– przykłady zachowania patriotycznego
Potrafię dopasować przykłady do:
– praw ucznia (np. reprezentować szkołę w konkursach)
– obowiązków ucznia (np. szanować mienie szkolne)
Znam i potrafię:
– bezbłędnie zapisać wszystkie cztery zwrotki i refren hymnu
– podać autora hymnu
– znam oba tytuły polskiego hymnu (Mazurek Dąbrowskiego, Pieśń Legionów Polskich we Włoszech)
Potrafię podać nazwę święta obchodzonego w Polsce
– 3 maja, 15 sierpnia, 11 listopada – i wyjaśnić, jakie wydarzenia one upamiętniają.
Mapa
– potrafię na mapie Polski zaznaczyć regiony (np. Mazowsze, Górny Śląsk…)
Inne:
– Oficjalna nazwa państwa polskiego?
– Skąd pochodzi słowo Polska?
– co to jest: ojczyzna, mała ojczyzna, Polonia, symbole narodowe?