Zygmunt August

ZYGMUNT II AUGUST – wielki książę litewski, król Polski. Syn Zygmunta Starego i Bony Sforzy. Ostatni władca Polski z dynastii Jagiellonów. Prowadził m.in. wojny z Moskwą o Inflanty (od 1561 lenno Polski i Litwy). Doprowadził do unii lubelskiej 1569 r. i powstania Rzeczpospolitej Obojga Narodów.