Zygmunt III Waza

ZYGMUNT III WAZA – król Polski (1587 – 1632) i szwedzki (1592-1599). Za jego panowania Polska została uwikłana w liczne konflikty, ze Szwecją (Kircholm), Rosją (Kłuszyn, Moskwa), Turcją (Cecora, Chocim), z których wyszła ze znacznymi zdobyczami terytorialnymi. Zwolennik kontrreformacji.