Jan Kazimierz

Jan Kazimierz

JAN KAZIMIERZ (WAZA) – król Polski (1648-1668), tytularny król Szwecji (do 1660) z dynastii Wazów. Syn króla Polski i Szwecji Zygmunta III Wazy. Abdykował w 1668 roku, przerywając ciągłość dynastyczną. Ostatni członek rodu Wazów spokrewniony z Jagiellonami. Za jego czasów mamy powstanie Chmielnickiego (od 1648 r.), najazd Moskwy (od 1654 r.), Potop szwedzki (1655 – 1660).


Zygmunt III Waza

Zygmunt III Waza

ZYGMUNT III WAZA – król Polski (1587 – 1632) i szwedzki (1592-1599). Za jego panowania Polska została uwikłana w liczne konflikty, ze Szwecją (Kircholm), Rosją (Kłuszyn, Moskwa), Turcją (Cecora, Chocim), z których wyszła ze znacznymi zdobyczami terytorialnymi. Zwolennik kontrreformacji.


Jan Kochanowski

Jan Kochanowski

JAN KOCHANOWSKI – polski poeta epoki renesansu. Uważany jest za jednego z najwybitniejszych twórców renesansu w Europie, najlepszego poetę słowiańskiego, który przyczynił się do rozwoju polskiego języka literackiego.


Mikołaj Rej

Mikołaj Rej

MIKOŁAJ REJ – polski poeta, tłumacz, nazwany „ojcem piśmiennictwa polskiego”. Uważany za jednego z czołowych przedstawicieli polskiego odrodzenia (renesansu). To on napisał/powiedział A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają.


Zygmunt August

Zygmunt August

ZYGMUNT II AUGUST – wielki książę litewski, król Polski. Syn Zygmunta Starego i Bony Sforzy. Ostatni władca Polski z dynastii Jagiellonów. Prowadził m.in. wojny z Moskwą o Inflanty (od 1561 lenno Polski i Litwy). Doprowadził do unii lubelskiej 1569 r. i powstania Rzeczpospolitej Obojga Narodów.


Albrecht Hohenzollern

Albrecht Hohenzollern

ALBRECHT HOHENZOLLERN – ostatni wielki mistrz zakonu krzyżackiego. W roku 1525 złożył hołd lenny królowi Polski Zygmuntowi Staremu w Krakowie (nazwany później hołdem pruskim). Zygmunt Stary pozwolił mu rządzić tzw. Prusami Książęcymi (wcześniej Prusy Zakonne), musiał jednak przejść na luteranizm.


Zygmunt Stary

Zygmunt Stary

ZYGMUNT STARY – wielki książę litewski, król Polski z dynastii Jagiellonów. Jego żoną była Bona z dynastii Sforzów. Prowadził wojny z Rosją wspieraną przez cesarza niemieckiego i Zakon Krzyżacki (Albrecht Hohenzollern 1525). Przebudowa Wawelu (styl renesansowy). Dzwon Zygmunt.


Bona Sforza

Bona Sforza

BONA SFORZA – królowa Polski i wielka księżna litewska. Żona Zygmunt Starego. Dzięki niej w Polsce rozwijała się kultura, architektura (m.in. Wawel), malarstwo, rzeźbiarstwo, muzyka. Do Polski przybywali artyści z różnych krajów. Nigdy wcześniej w Polsce nie było tak, że była ona światowej sławy krajem słynącym z wielu dzieł muzycznych i kulturalnych. W Polsce przyjęły się nowe warzywa (tzw. włoszczyzna).


Henryk VIII

Henryk VIII

HENRYK VIII – z dynastii Tudorów, król Anglii. Doprowadził do zerwania z Kościołem rzymskokatolickim oraz ustanowienia niezależnego Kościoła anglikańskiego (stworzył doktrynę anglikańską – także odłam protestantyzmu).


Jan Kalwin

Jan Kalwin

JAN KALWIN – Twórca kalwinizmu – odłamu protestantyzmu. Działał w czasach Lutra.