Historia Gimnazjum klasa III

ROZDZIAŁ I – EUROPA I POLSKA W CZASACH OŚWIECENIA
1. Oświecenie w Europie
2. Nowe potęgi europejskie
3. Rzeczpospolita za panowania Wettinów
4. Ostatni król elekcyjny
5. Oświecenie w Rzeczypospolitej
Powtórzenie wiadomości – zagadnienia na sprawdzian
ROZDZIAŁ II – CZAS WIELKICH PRZEMIAN
1. Powstanie Stanów Zjednoczonych
2. Rewolucja francuska
3. Republika francuska
4. Sejm Wielki
5. Upadek Rzeczypospolitej
6. Pierwsze konstytucje
Powtórzenie wiadomości – zagadnienia na sprawdzian
ROZDZIAŁ III – EUROPA OD NAPOLEONA DO WIOSNY LUDÓW
1. Od konsulatu do cesarstwa
2. Legiony i Księstwo warszawskie
3. Kongres wiedeński
4. Europa po kongresie wiedeńskim
5. Rewolucja przemysłowa
6. Nowe ideologie
7. Europa w połowie XIX wieku
Powtórzenie wiadomości – zagadnienia na sprawdzian
ROZDZIAŁ IV – ZIEMIE POLSKIE W PIERWSZEJ POŁOWIE XIX WIEKU
1. Ziemie polskie po kongresie wiedeńskim
2. Powstanie listopadowe
3. Polacy po powstaniu listopadowym
4. Wiosna ludów na ziemiach polskich
Powtórzenie wiadomości – zagadnienia na sprawdzian
ROZDZIAŁ V – ŚWIAT W II POŁOWIE XIX WIEKU
1. Zjednoczenie Włoch
2. Zjednoczenie Niemiec
3. Stany Zjednoczone w XIX wieku
4. Ekspansja Kolonialna
5. Wiek wynalazków
6. W stronę demokracji
7. Kultura przełomu XIX i XX wieku
Powtórzenie wiadomości – zagadnienia na sprawdzian
ROZDZIAŁ VI – ZIEMIE POLSKIE PO WIOŚNIE LUDÓW
1. Powstanie styczniowe
2. Polacy po powstaniu styczniowym
3. Partie polityczne na ziemiach polskich
4. Kultura Polska bez państwa polskiego
Powtórzenie wiadomości – zagadnienia na sprawdzian
ROZDZIAŁ VII – I WOJNA ŚWIATOWA
1. Przyczyny wybuchu I wojny światowej
https://prezi.com/dpfq_gylfmnz/i-wojna-swiatowa/
2. Wielka Wojna
3. Zakończenie I wojny światowej
4. Rewolucja w Rosji
5. Polacy w walce o niepodległość
https://prezi.com/quq2gvlql0o0/jozef-pisudski-i-niepodlega-polska/
https://prezi.com/nk6wldbfo5hm/jozef-pisudski-i-niepodlega-polska/
https://prezi.com/ny2jkp7jeqhl/odzyskanie-niepodlegosci/
6. Sprawa Polska w czasie I wojny światowej
Powtórzenie wiadomości – zagadnienia na sprawdzian
Inne:
Ideały i osiągnięcia romantyzmu

WAŻNE

DOKUMENTY
Wymagania na poszczególne oceny pdf
Wymagania na poszczególne oceny WORD

LINKI

E-podręcznik do historii dla klasy III gimnazjum
E-podręcznik do historii dla klasy III gimnazjum PDF

Komentarze

Twój Nick (wymagane)

Twoja strona WWW