Lekcje wiedzy o społeczeństwie

ROZDZIAŁ II – WSPÓLNOTA NARODOWA
1. Naród i ojczyzna
5. Tolerancja i przejawy ksenofobii

PODRĘCZNIK. Dziś i jutro. Część 1

ROZDZIAŁ I – JA I MOJE OTOCZENIE

1. Ja, czyli kto?
2. Człowiek istota społeczną
3. Porozumiewamy się
4. Nie taki konflikt straszny
5. Grupy społeczne
6. Życie szkoły
7. Normy i zasady
Powtórzenie wiadomości – zagadnienia na sprawdzian

ROZDZIAŁ II – NARÓD I SPOŁECZEŃSTWO

1. Mój udział w życiu społecznym
2. Razem stanowimy naród
3. Od patriotyzmu do szowinizmu
4. Mniejszości narodowe
5. Społeczeństwo i hierarchia społeczna
6. Polskie społeczeństwo
Powtórzenie wiadomości – zagadnienia na sprawdzian

ROZDZIAŁ III – PAŃSTWO

1. Po co ludziom państwo?
2. Ustroje polityczne
3. Demokracja
4. Zalety i wady demokracji
5. Społeczeństwo obywatelskie
6. Organizacje pozarządowe
7. Patologie w państwie demokratycznym
Powtórzenie wiadomości – zagadnienia na sprawdzian

ROZDZIAŁ IV – MÓJ UDZIAŁ W ŻYCIU GOSPODARCZYM

1. Po co ludziom pieniądze?
2. ABC gospodarki
3. Ekonomia w moim domu
4. Podatki i budżet państwa
5. System bankowy
6. Giełda papierów wartościowych
7. Ożywienie gospodarcze i kryzys
Powtórzenie wiadomości – zagadnienia na sprawdzian

 

Dziś i jutro. Część 2

ROZDZIAŁ I – SYSTEM POLITYCZNY PAŃSTWA POLSKIEGO

1. Konstytucja RP
2. Sejm i senat
3. Rząd i prezydent
4. Władza sądownicza
5. Idziemy na wybory
6. Partie polityczne
https://prezi.com/dh7gmpz377r-/system-partyjny-i-partie-polityczne-w-polsce/
7. Mass media i opinia publiczna
8. Służba publiczna
Powtórzenie wiadomości – zagadnienia na sprawdzian

ROZDZIAŁ II – SAMORZĄDNA RZECZPOSPOLITA

1. Władza centralna a samorząd terytorialny
https://prezi.com/pys-s0nlcddk/wadza-centralna-a-samorzad-terytorialny/
https://www.youtube.com/watch?v=54Bg8L3DWd0
2. Samorząd gminny
3. Samorząd powiatowy
4. Samorząd wojewódzki
5. Jak załatwić sprawę w urzędzie?
Powtórzenie wiadomości – zagadnienia na sprawdzian

ROZDZIAŁ III – POLSKA I ŚWIAT

1. Polska polityka zagraniczna
2. Integracja europejska
3. Polska w organizacjach międzynarodowych
4. Organizacja Narodów Zjednoczonych
5. Konflikty międzynarodowe
6. Problemy współczesnego świata
Powtórzenie wiadomości – zagadnienia na sprawdzian

ROZDZIAŁ IV – MOJA PRZYSZŁOŚĆ ZAWODOWA

1. Wybór szkoły i zawodu
2. Rynek pracy
3. Moja pierwsza praca
4. Pracownik i jego prawa
5. Jak założyć własną firmę?
6. Etyka życia gospodarczego
Powtórzenie wiadomości – zagadnienia na sprawdzian

WAŻNE

DOKUMENTY

Wymagania na poszczególne oceny

http://www.ceo.org.pl/pl/koss/news/nowa-podstawa-programowa

 

Komentarze

Twój Nick (wymagane)

Twoja strona WWW

*