Historia Gimnazjum klasa I

PODRĘCZNIK

WSTĘP
Co to jest historia?
Określanie wieków
Epoki historyczne
Rozdział I – POCZĄTKI CYWILIZACJI
1. Prahistoria człowieka
2. Czas wielkich przemian
3. W kraju Sumerów
4. Babilon i Asyria
5. W Egipcie faraonów
6. Piramidy, mumie i hieroglify
7. Starożytny Izrael
8. Indie i Chiny
9. Od rysunków naskalnych do alfabetu
Powtórzenie wiadomości – podsumowanie
Powtórzenie wiadomości – zagadnienia na sprawdzian
Rozdział II – ANTYCZNA GRECJA (Hellada)
1. Świat Hellenów
2. Demokratyczne Ateny
3. W starożytnej Sparcie
4. Wojny perskie
5. Wierzenia starożytnych Greków
6. Igrzyska olimpijskie
7. Kultura starożytnej Grecji
8. Filozofowie i wynalazcy
9. Podboje Aleksandra Macedońskiego
Powtórzenie wiadomości – podsumowanie
Powtórzenie wiadomości – zagadnienia na sprawdzian
ROZDZIAŁ III – IMPERIUM RZYMSKIE
1. Początki Rzymu
2. Republika Rzymska
3. Wojny Rzymu
4. Upadek republiki
5. Cesarstwo rzymskie
6. Życie w Wiecznym Mieście
7. Osiągnięcia Rzymian
8. Pierwsi chrześcijanie
9. Upadek Cesarstwa Rzymskiego – Koniec świata starożytnego
– Powtórzenie wiadomości – podsumowanie
Powtórzenie wiadomości – zagadnienia na sprawdzian
ROZDZIAŁ IV – POCZĄTKI ŚREDNIOWIECZA
1. Bizancjum
2. Początki islamu
3. Państwo Franków
4. Rzesza Ottonów
5. Najazdy Normanów
6. Słowianie i Węgrzy
7. Między papiestwem a cesarstwem
– Powtórzenie wiadomości – podsumowanie
Powtórzenie wiadomości – zagadnienia na sprawdzian
ROZDZIAŁ V – POLSKA PIERWSZYCH PIASTÓW
1. Pradzieje ziem polskich
2. Początki państwa polskiego
3. Państwo Bolesława Chrobrego
4. Kryzys i odbudowa państwa Piastów
5. Panowanie Bolesława Krzywoustego
– Powtórzenie wiadomości – podsumowanie
– Powtórzenie wiadomości – zagadnienia na sprawdzian

WAŻNE

DOKUMENTY
Wymagania na poszczególne oceny pdf
Wymagania na poszczególne oceny WORD

LINKI

E-podręcznik do historii dla klasy I gimnazjum
E-podręcznik do historii dla klasy I gimnazjum PDF
Zdjęcia do lekcji o Rzymianach
Strona WWW oraz Profil Fb Legio XXI Rapax

Komentarze

Twój Nick (wymagane)

Twoja strona WWW